Ispit iz predmeta: SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

SUDSKA VETERINARSKA MEDICINA I ZAKONSKI PROPISI

u OKTOBARSKOM V roku održaće se 28.10.2020. god. u 11 h.