Ispit Patološka fiziologija (stari, opta, specijalna), Klinička patofiziologija, Klinička hematologija i biohemija životinja, predmeti na specijalističkim i doktorskim studijama

Test i praktični 24.05.2021. u 10h Laboratorija za patološku fiziologiju

Usmeni 25.05.2021. satnica po dogovoru