Ispiti kod prof.dr Marka Cincovića septembar 2023

14.09.2023. u 8h Test i praktični, Laboratorija za patološku fiziologiju

15.09.2023. u 8h Usmeni, kabinet nastavnika