Ispitni rok januar 2022 PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, KLINIČKA HEMATOLOGIJA I BIOHEMIJA ŽIVOTINJA, METODE NAUČNOG RADA I IZBORNI PREDMETI

Test i praktični 17.01.2022. sa početkom od 9h

Usmeni i upis ocena na izbornim predmetima 18.01.2022. od 9h

Detaljnu satnicu po predmetima ćete dobiti posle završene prijave ispita