Klinička dijagnostika (svinja), bolesti divljači (svinja)-FEBRUARSKI ROK

Održaće se  09.02.2021god. u  sali  H-52 u 11h