Oktoba3r 3 Parazitske bolesti i Bolesti riba

Ispit u Oktobru 3 iz predmeta Parazitske bolesti održaće se u petak 16.10.2020. godine u sali S21/II u 8 h.

Ispit u Oktobru 3 iz predmeta Bolesti riba i akvatičnih organizama održaće se u petak 16.10.2020. godine u sali S21/II u 9 h.