OKTOBAR 2 – ISPIT Farmakologija i toksikologija I i II, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije farmskih životinja i konja, Osnovi kliničke farmakologije i toksikologije kućnih ljubimaca, Farmakognozija

Praktični deo ispita: 11.10. 10h – Laboratorija za farmakologiju i toksikologiju; Test: 11.10.2023. 13h u H54.