Oktobar 5 – Bolesti riba i parazitske bolesti

Ispit iz predmeta Bolesti akvatičnih organizama održaće se u Oktobar 5 ispitnom roku u petak, 29.10.2021. godine u prostoriji S4/II sa početkom u 12 h.Ispit iz predmeta Parazitske bolesti održaće se u Oktobar 5 ispitnom roku u petak, 29.10.2021. godine u prostoriji S4/II sa početkom u 11:30 h.