Oktobarski rok 5 – prof. dr I. Davidov

NUTRITIVNA PATOLOGIJA

28. 10. 2021.  10h   H-12

OPŠTA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

28. 10. 2021.  10h  H-12

OBDUKCIJA

29. 10. 2021.  9h  H-12

SPECIJALNA PATOLOGIJA/PATOLOŠKA MORFOLOGIJA

29. 10. 2021.  9h  H-12

VETERINARSKA ONKOLOGIJA

29. 10. 2021.   8h  H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu da izađu studenti koji su prijavili ispit i koji su ispunili sve predviđene obaveze!!!! Za obdukciju poneti beli mantil i hirurške rukavice!!!!! Na ispitu obavezno nošenje maski!!!!