Opšta, Specijalna i Nutritivna patologija i Veterinarska onkologija- AVGUSTOVSKI ROK

Nutritivna patologija

31.08.2020. 10h H-12

Opšta patologija

01.09.2020. 10h H-12

Obdukcija

02.09.2020. 9h H-12 ili prosektura

Specijalna patologija

02.09.2020. 10h H-12

Veterinarska onkologija

03.09.2020. 10h H-12

NAPOMENA: Na ispit mogu izaći studenti koji su ispunili sve predviđene predispitne obaveze, položili sve preduslovne ispite i koji su prijavili ispit, bez obzira da li samo izlaze na praktični. Na ispitu je obavezno nošenje zaštitinih maski i belog mantila!!!