Patološka fiziologija decembar 2023

Sreda 20.12.2023. u 10 časova. Polaže se u formi jednog testa gde će biti obuhvaćena pitanja vezana za test, praktični i usmeni deo ispita.