Patološka fiziologija i ostali predmeti aprilski rok 2022

04.04.2022. Test i praktični 8h Laboratorija za patološku fiziologiju

05.04.2022. Usmeni i upis ocene 8h u kancelariji nastavnika