Patološka fiziologija julski rok 2023.

10.07.2023. u 8h test i praktični Laboratorija za patološku fiziologiju

11.07.2023. u 8h usmeni Kancelarija nastavnika