Patološka fiziologija – položili test i praktični deo ispita u aprilskom roku 2023

Jovana Hornjak

Ivana Cobanov

Maja Jovancic

Branislava Pantic

Milos Vakanjac

Minja Stjepanovic

Nadja Krsikapa