Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija, Radiobiologija i radijaciona higijena-JULSKI ROK

JUL 1:

Praktični ispit iz predmeta Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija održaće se 6.7.2021. godine u H4/16. Raspored po grupama će biti istaknut nakon prijave studenata 2.7.2021.

Potvrditi izlazak na ispit na sandra.nikolic.vet@gmail.com do 2.7.2021. u 15h

Pismeni ispit iz svih predmeta održaće se 7.7.2021. sa početkom u 13h u amfiteatru.

JUL 2:

Praktični ispit iz predmeta Radiološka i ultrazvučna dijagnostika, Rendgenologija i fizikalna terapija održaće se 12.7.2021. godine u H4/16. Raspored po grupama će biti istaknut nakon prijave studenata 9.7.2021.

Potvrditi izlazak na ispit na sandra.nikolic.vet@gmail.com do 9.7.2021. u 15h

Pismeni ispit iz svih predmeta održaće se 13.7.2021. sa početkom u 9h u amfiteatru.