Raspored polaganja ispita iz oblasti Patološke fiziologije u januarskom roku 2021.

Test i praktični će se održati 19.01.2021.godine u Laboratoriji za patološku fiziologiju prema sledećoj satnici:

9-9:45h Opšta patološka fiziologija

1. 053/2018VM B Bursać Nikola 1

2. 043/2018VM B Divljak Andrea 1

3. 015/2018VM B Kosanović Saša 1

4. 004/2017VM B Milankov Marina 1

5. 022/2017VM B Milošević Jovana 1

6. 016/2018VM B Molac Zorica 1

10-10:45h Opšta patološka fiziologija

7. 031/2016VM B Nešković Slaviša 1

8. 019/2018VM B Radović Elena 1

9. 058/2017VM B Sabo Rac Silvia 1

10. 029/2018VM B Fajin Danijela 1

11. 011/2017VM B Hornjak Slobodan 1

12. 021/2016VM B Šturc Tamara 1

10-10:45h Specijalna patološka fiziologija

1. 037/2017VM B Molnar Tamaš 1

2. 034/2016VM S Nedović Jelena 1

3. 002/2017VM B Šuvaković Kristina 1

11-11:45h Laboratorijske tehnike u patološkoj fiziologiji

1. 001/2017VM B Bokan Isidora 1

2. 036/2017VM S Boršoš Ervin 1

3. 008/2018VM B Bošnjak Ana 1

4. 042/2018VM B Bričić Danijela 1

5. 053/2018VM B Bursać Nikola 1

6. 059/2018VM B Vukobrad Lana 1

7. 043/2017VM S Golubović Marija 1

12-12:45h Laboratorijske tehnike u patološkoj fiziologiji

8. 043/2018VM B Divljak Andrea 1

9. 027/2018VM B Zolnai Brigita 1

10. 060/2017VM S Ignjić Stefan 1

11. 003/2017VM B Marečko Agneš 1

12. 046/2017VM B Miljanović Igor 1

13. 016/2018VM B Molac Zorica 1

14. 031/2018VM B Moravčić Valentina 1

15. 028/2018VM B Parmaković Nada 1

13-13:45 Laboratorijske tehnike u patološkoj fiziologiji

16. 007/2018VM B Radanić Dragan 1

17. 019/2018VM B Radović Elena 1

18. 057/2018VM S Rajić Anđela 1

19. 050/2018VM B Tabački Jovana 1

20. 020/2018VM S Tomašić Akoš 1

21. 019/2017VM S Ćirić Jelena 1

22. 023/2018VM S Ćirić Jovana 1

Usmeni ispit i upis ocene 20.01.2021.

Usmeni ispit iz Opšte i Specijalne patološke fiziologije sa početkom u 9 časova u kancelariji nastavnika

Upis ocena iz Laboratorijskih tehnika u 9 časova u Laboratoriji za patološku fiziologiju

Upis ocena iz Kliničke patofiziologije u 11 časova

Upis ocena iz Kliničke hematologije i biohemije u 12 časova

Studenti koji dolaze na upis ocene ne moraju da dolaze lično, već studentski predstavnik može da skupi indekse i donese u kancelariju nastavnika.