Rezultati ispita patološka fiziologija mart 2024

Ispit su položili sledeći studenti:

Aleksandra Golušin

Olga Gligorić

Nataša Kelić

Jovana Vidičević

Sonja Filipović

Andrijana Đorđević

Nikolina Kosanić

Marko Grešak

Isidora Karanović

Mihajlo Peurača