Rezultati ispitnog testa – UNO Hirurgija

Poštovani studenti,

Niko od studenata koji su izašli na pismeni deo ispita iz predmeta Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom, kao i Specijalna hirurgija sa ortopedijom i oftalmologijom 2, nije polozio ispitni test.

Sa predemta