Rezultati praktičnog dela ispita iz Patološke fiziologije

Ispit su položili sledeći studenti: Valentina Dupak, Marina Milankov, Đorđe Damjanović, Jovana Marić, Zorana Manastirac, Sara Jovanović, Ana Tikvicki i Sanja Novaković.

Usmeni ispit 03.09.2021. u 9h u kabinetu nastavnika.