Šangajska lista – Univerzitet u Novom Sadu među 300 najboljih na svetu u oblasti veterinarske medicine

http://www.shanghairanking.com/index.html

Rangiranje univerziteta predstavlja vid procene kvaliteta univerziteta. Rangiranje univerziteta na globalnom, svetskom nivou prema jedinstvenoj skali započeti su u prvoj deceniji XXI veka. Rangiranja su postala veoma značajna, jer upućuju studente i roditelje u status univerziteta, upućuje sve one koji kreiraju visokoobrazovnu politiku na globalni učinak donešenih i sprovedenih mera, upućuje sam univerzitet u to da li je i u kojoj meri istraživači rade u odgovorajućim uslovima u kojima postižu rezultate, da li univerzitet efikasno koristi materijalna dobra dobijena od države kao glavnog finansijera i da li univerzitet omogućuje studentima da dođu do kurikulumom obećanih dostignuća . Pored navedenog, objavljeni podaci o rangiranju imaju veliki značaj u procesu promovisanja i pozicioniranja univerziteta, jer se podaci diseminiraju kroz najuticajnije časopise, baze podataka i internet stranice.

U 2018. godini Univerzitet u Novom Sadu se prvi put pojavio na globalnoj Šangajskoj listi najboljih univerziteta u svetu (ShanghaiRanking / Academic Ranking of World Universities – ARWU) i zauzima poziciju između 901. i 1000. mesta. Ova lista od 501. do 1000. mesta obuhvata univerzitete kandidate za rangiranje u prvih 500 najboljih u svetu (ARWU World Top 500 Candidates 2018), pa je ocenjeno da će se u skorijoj budućnosti Univerzitet u Novom Sadu naći u prvih 500. Pored toga Univerzitet je rangiran i na Šangajskoj listi po sektorima i to u tri oblasti:  u oblasti prehrambenih tehnologija zauzima poziciju između 101. i 150. mesta, u oblasti veterinarskih nauka između 201. i 300. mesta i u oblasti hemijskog inženjerstva između 401. i 500. mesta.

Takođe, Univerzitet u Novom Sadu je rangiran i u okviru drugih priznatih lista i to: a) na Lajden rang listi (CWTS Leiden Ranking), gde u 2018. godini zauzima 697. mesto na svetskoj listi i 250. mesto na evropskoj listi, dok je u pojedinačnim oblastima situacija sledeća: u oblasti bioloških i geoloških nauka (395. mesto), matematičkih i računarskih nauka (413. mesto), prirodnih nauka i inženjerstva (631. mesto) i biomedicinskih i medicinskih nauka (722. mesto); b) na QS rang listi (Quacquarelli Symonds) pozicioniran je u oblasti poljoprivede u šumarstva između 201. i 250. mesta; c) na EECA University Ranking listi (Emerging Europe and Central Asia University Rankings) gde je rangiran između 161. i 170. Mesta; d) na Vebometriks rang listi rangiran je na 1093. mestu na globalnom nivou i na 437. mestu na evropskom nivou; e) na listi Centralne i Istočne Evrope je na 43. mestu i na drugom mestu u Srbiji; f) na URAP globalnoj rang listi po akademskim performansama (University Ranking by Academic Performance – URAP) rangiran je na 860. mestu u svetu i na drugom mestu u Srbiji (https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/5060-uns-na-sangajskoj-listi).