Tehnologija mleka i proizvoda od mleka -ispit

Ispit će se održati 27. maja u 10h, u laboratoriji H-15 na IV spratu.