Uvodni čas iz Kliničke patološke fiziologije i lab.dijagnostike IV godina

Poštovane koleginice i kolege, uvodni čas iz kliničke patološke fizilogije održaće se u četvrtak 13.10.2022. u Laboratoriji H17/4 sa početkom u 8 časova. Molimo da se shodno vašim mogućnostima, ispitima i rasporedu odazovete u što većem broju. Na uvodnom času ćemo dogovoriti dinamiku rada na ovom predmetu. S poštovanjem. Prof.dr Marko Cincović