Vodič za (buduće) doktore veterinarske medicine

Ova knjižica pomoći će budućim studentima, studentima i doktorima veterinarske medicine koji traže dodatnu edukaciju da odgovore na neka od važnih pitanja: šta je veterinarska profesija i kada je nastala, koji je značaj edukacije u veterianrskoj profesiji, zašto upisati studije veterine u Novom Sadu, koji su ciljevi i ishodi učenja i šta trebam da znam da bih bio dobar doktor veterinarske medicine, koja su prava i obaveze studenata, kako se proverava znanje studenata, šta je studentski standard, kako je organizovana veterinarska profesija, šta je veterinarska etika i pravila dobre prakse i kako izgleda veterinarska zakletva. Svako ko sazna odgovore na ova pitanja rado će postati student veterinarske medicine na Departmanu za veterinarsku medicinu u Novom Sadu. Uživajte!