Zoohigijena i Bolesti pčela – OKTOBAR III

Ispit iz oba predmeta će se održati u četvrtak 14.10.2021. godine sa početkom u 8h u kancelariji predmetnog nastavnika.