Bolesti kopitara – Ispit DECEMBAR

Praktični ispit iz predmeta Bolesti kopitara i test iz predmeta Opšta klinička dijagnostika, održaće se 21.12.2023. u 9h, sala H53. Usmeni ispit održaće se u 10h, kancelarija 11a, IV sprat …

UNO Reprodukcija i porodiljstvo – novembar

Studenti koji izlaze na ispit OBAVEZNO da se prijave na mail reprodukcija.porodiljstvo.ns@gmail.com. OBVEZNO U NASLOVU (subject) MEJLA NAPISATI PREDMET I PREZIME STUDENTA, u mejlu navesti prezime i ime, broj indeksa (naglasiti …

Bolesti kopitara – novembar

Praktični ispit iz predmeta Bolesti kopitara i test iz predmeta Opšta klinička dijagnostika, održaće se 23.11.2023. u 9h, sala H54. Usmeni ispit održaće se 23.11.2023. u 10h, kancelarija 11a, IV …