Bolesti kopitara

Ispit iz predmeta Bolesti kopitara će se održati u decembarskom ispitnom roku 18.12.2019. u 9h H54, Sa predmeta.